Historie města Uh. Hradiště

www.uherske-hradiste.cz

Uherské Hradiště bylo založeno již roku 1257 Přemyslem Otakarem II. Původně byly hradby města založeny zejména na ochranu Velehradského kláštera, později se však město stalo centrem jihovýchodní Moravy. Jako pozůstatek četných nájezdů nepřátel se dochovala jen malá část hradeb, z nichž nejznámější je zadní brána do města, nazývána „Matyášova“ podle Matyáše Korvína, uherského krále. Dodnes si město zachovalo svůj historický vzhled a středověký geometrismus dvou hlavních náměstí, čtvercového půdorysu, z jehož rohů ústí ulice.

Původ názvu města

Roku 1294 je poprvé použit název Hradiště. Přízvisko Uherské se vyskytuje až později, nejhojněji v 17. a 18. Století. Uherské Hradiště plnilo funkci zejména ochrannou, vojenskou a hospodářskou. Je to místo, kde se tvořily dějiny a současně zde najdete i moderní architekturu či průmyslová odvětví. Smutnou vzpomínkou na totalitní režim minulého století je věznice, která vyčnívá přímo v centru města jako odstrašující případ. Bylo zde umučeno a zabito na několik politických vězňů. Neustále se jedná o využití těchto prostor. I přes často nepříznivý vývoj města patří Uh. Hradiště mezi nejkrásnější místa v Republice. Důkazem je toho i prestižní ocenění „Historické město roku 2011“. Další informace o Uherském Hradišti najdete na stránkách Wikipedia.org.